Back to Data & Privacy

Privacy Policy

 

Privatlivspolitik for jobansøgere

 

1. Generelt

Tjenesten til håndtering af jobansøgere og forenkling af ansættelsesprocessen ("Ansøgningssystemet") drives af Teamtailor på vegne af Dustin A/S, CVR-nummer 26092183 (“Dustin”, “vi”, “os”). Dustin er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

Det er vigtigt, at de personer, der bruger Ansøgningssystemet ("dig"), føler sig trygge ved, hvordan vi håndterer dine personoplysninger som led i ansættelsesproceduren, og bliver informeret herom. Vi stræber efter det højest mulige niveau for beskyttelse af personoplysninger. Vi behandler, administrerer, bruger og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik ("privatlivspolitik") og i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning.

2. Indsamling af personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som du indsender til Ansøgningssystemet, og for personoplysninger, som vi på anden måde indsamler som en del af Ansøgningssystemet.

2.1 Hvornår og hvordan vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du;

  • ansøger gennem Ansøgningssystemet eller på anden måde ved at sende personoplysninger om dig selv, enten personligt eller ved hjælp af en tredjepartskilde;
  • bruger Ansøgningssystemet til at oprette forbindelse med vores personale via Connect-funktionen, ved at tilføje personoplysninger om dig selv, enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde; og/eller
  • give identificerbare oplysninger i den chat, der leveres via vores hjemmeside, hvis sådanne oplysninger er relevante for ansøgningsproceduren.

Vi kan indsamle personoplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, uddannelse og erhvervsmæssig baggrund fra tredjeparter og gennem andre offentlige kilder. Dette kaldes “sourcing” og udføres manuelt af vores medarbejdere eller automatisk i Ansøgningssystemet.

I nogle tilfælde kan vores medarbejdere komme med anbefalinger om potentielle ansøgere. Disse medarbejdere vil tilføje personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger og uddannelse og erhvervsmæssige baggrund om dig til Ansøgningssystemet. I de tilfælde, hvor dette sker, betragtes du som Bruger i denne privatlivspolitik, og vil blive informeret om behandlingen. Du har mulighed for at afvise vores invitation til at oprette forbindelse eller til at fortsætte som kandidat i en bestemt ansøgningsprocedure. Hvis du gør det, sletter vi dine personoplysninger fra Ansøgningssystemet.

Vi kan også indsamle en række personoplysninger via cookies. Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen af Ansøgningssystemet og til at generere statistik om brugen af Ansøgningssysteme og den geografiske placering af de enheder, som du bruger. For flere oplysninger, se https://jobs.dustin.dk/cookie_....

3. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at styre vores ansættelsesproces og at sikre, at vi ansætter den rigtige person til det rigtige job. Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at gøre ansættelsen lettere (jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi kan også behandle dine oplysninger i en periode efter, at ansættelsesprocessen afsluttes for at forsvare Dustin mod potentielle retskrav, fx på grund af diskrimination. Denne behandling er også baseret på vores legitime interesse.

I visse tilfælde behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke. For eksempel vil vi bede om dit samtykke til at opbevare din jobansøgning for at overveje dig til fremtidige stillinger. Derudover vil vi bede om dit samtykke til at behandle dine oplysninger, når du vælger at oprette forbindelse til os via Connect-funktionen.

3.1 Opbevaring og dataoverførsler

De personoplysninger, der indsamles via Ansøgningssystemet, gemmes og behandles inden for EU/EØS. Hvis vi bruger leverandører uden for EU/EØS, sørger vi for, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved hjælp af de tilgængelige overførselsmekanismer, såsom EU-kommissionen standardkontraktbestemmelser.

3.2 Hvor længe behandles personoplysningerne

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for den specifikke ansættelsesproces, eller, hvis du har oprettet forbindelse til os via Connect-funktionen, indtil du vil have os til at slette dine oplysninger. Vi opbevarer ikke dine oplysninger i mere end 12 måneder, medmindre du giver dit samtykke til, at vi opbevarer dine oplysninger til fremtidige åbne stillinger.

Vi kan dog opbevare dine oplysninger i  en periode efter ansættelsesprocessen sluttede for at beskytte Dustin mod retskrav, såsom diskrimination.

4. Brugers rettigheder

Du har ret til at anmode om yderligere oplysninger om og en kopi af dine personoplysninger, der behandles af os, ved at sende os en skriftlig anmodning via af nedenstående kontaktoplysninger, se afsnit 8 nedenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret til dig uden gratis. Vær dog opmærksom på, at vi muligvis opkræver et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, hvis du ønsker at få udleveret flere kopier af dine oplysninger.

Du har også ret til at få rettet unøjagtige eller forkerte oplysninger om dig selv ved at indsende en skriftlig anmodning via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 8 nedenfor.

I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig selv slettet eller behandlingen af disse begrænset. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling, der er baseret på vores legitime interesser.

Du har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, som du tidligere har givet. Bemærk, at denne ret ikke påvirker behandling, der har fundet sted på baggrund af dit samtykke, før du tilbagekaldte dit samtykke.

Du har ret til en kopi af dine personoplysninger i et struktureret format, og i visse tilfælde at få dem overført direkte til en anden dataansvarlig. Denne ret omfatter dog kun oplysninger, som du selv har afgivet til Dustin, og som vi behandler på baggrund af dit samtykke eller en kontrakt indgået med dig.

Hvis du er bekymret over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du altid indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed. I Danmark er Datatilsynet den myndighed, der fører tilsyn med behandlingen af personoplysninger. Find deres kontaktoplysninger her: https://www.datatilsynet.dk/ge... 

5. Sikkerhed

Du bør altid føle dig sikker, når du giver os dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller utilsigtet videregivelse, brug, adgang, destruktion, ændring eller anden skade på dine personoplysninger.

6. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

Vi kan overføre dine personoplysninger til;

  • vores leverandører og underleverandører, der fungerer som vores databehandlere og underdatabehandlere i overensstemmelse med vores instruktioner, til levering af Ansøgningssystemet;
  • offentlige myndigheder, juridiske rådgivere eller andre aktører, hvis det kræves af os i henhold til lov eller myndighedens påbud.

Vi overfører kun dine personoplysninger til tredjeparter, som vi har tillid til. Vi udvælger disse partnere med forsigtighed for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi samarbejder med følgende kategorier af databehandlere ved behandling af dine personoplysninger: Teamtailor, der leverer Ansøgningssystemet, i visse tilfælde andre Dustin-koncernselskaber, server- og hostingvirksomheder, samt virksomheder der håndterer e-mails, behandler videomateriale, håndterer sourcing af information, analyserer data, og andre virksomheder, der er med til at understøtte Ansøgningssystemet.

7. Ændringer

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer eller tilføjelser til denne privatlivspolitik. Den seneste version af privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig via Ansøgningssystemet. Hvis vi foretager mere omfattende ændringer, som påvirker bl.a. dine privatlivsrettigheder beskrevet i denne politik, vil vi underrette dig om den nye version via e-mail.

8. Kontakt- og databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis nogle af dine oplysninger er forkerte, og du vil have os til at rette dem.

Du kan kontakte os via dataprivacy@dustingroup.com

Vores eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO), partner Caroline Olstedt Carlström, er tilgængelig via ovenstående e-mailadresse. Hvis du vil sende spørgsmål eller oplysninger til hende, bedes du oplyse, at din besked er tiltænkt vores databeskyttelsesrådgiver.

Already working at Dustin A/S?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor